Тос, хий ялгах шүүлтүүр

Бүх салбарт ашиглагдаж буй хийн шахуурга бүхий тоногт төхөөрөмж/хийн компрессор / нь зориулалтаасаа хамаарч агаараас, тос эсвэл ус зэрэг бусад механик хольцыг ялгах зориулалт бүхий ялгах шүүлтүүр /серператор/ -той байдаг. “Альфа филтер” ХХК нь энэ төрлийн шүүгч элементийг хэрэглэгчийн захиалгын дагуу бусад үйлдвэрлэгчдээс импортлон нийлүүлэхээс гадна захиалгын дагуу үйлдвэрлэх болон дотор шүүгч, шингээх материалыг солих үйлчилгээг хийж байна. Бид тухайн төрлийн шүүгч, ялгах шүүлтүүрийн үндсэн түүхий эд болох, ялгах, шингээх материалыг  АНУ –ын дэлхийд тэргүүлэгч Hollingsworth & Vose компанийн БНХАУ дахь албан ёсны борлуулагчид техникийн нөхцлийн дагуу захиалан үйлдвэрлэлдээ ашигладаг бөгөөд бүх төрлийн хэмжээ, загвартай ялгах серператорын шүүгч, шингээх материалыг солих үйлчилгээг хийж байна.

                                                  

Харилцагч байгууллагууд