Метал бүрхүүл бүхий шүүгч элемент

Метал бүрхүүл бүхий шүүгч элемент нь хэлбэр дүрсний хувьд олон янз байх ба агаар цэвэршүүлэгч, агааржуулагч систем болон үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжүүдэд өргөнөөр ашиглагддаг.

Тухайн төрлийн шүүгч элемент нь шилэн утас болон цаасан шүүгч элементээс гадна давхар идэвхижүүлсэн нүүрс, саармагжуулах бодис зэргийг шүүлтүүрт ашигладаг учраас агаарыг 99.9 хувь хүртэл шүүж, цэвэршүүлдэг. Өөрийн метал бүрхүүлийн бат бөх чанар нь ямарч орчинд /чийгшилт өндөртэй, хортой нөхцөл/ шинж чанараа үл алдах онцлогтой байдаг. Энэ төрлийн шүүгч элементийг дараах салбаруудад өргөн хэрэглэдэг. Үүнд:

  • Төрөл бүрийн хуванцар эдлэлийн үйлдвэр
  • Хүнд хортой нөхцлийн ажлын байрны агааржуулалтын систем
  • Химийн үйлдвэр гэх мэт

 

 

Харилцагч байгууллагууд