Бүтээгдэхүүн - Түлш, Тос, Гидрын шингэний шүүлтүүр - PL420 Түлшний тунгаагуур халаагчтай, халаагчгүй

Код: PL420

Захиалах

PL420 Түлшний тунгаагуур халаагчтай, халаагчгүй

Үнэ : 11000₮

Зориулалт

Синотрак ХОВО болон бусад маркын тээврийн хэрэгслийн түлшний шүүр

Fuel filter
separator
For truck, bus,
Reference cross:PL420,VG1540080311
612630080088 612600081335 612600081294

 

энгийн        – 11 000 төгрөг 

халаагчтай – 18 500 төгрөг