Бүтээгдэхүүн - Бага оврын автобус ба суудлын автомашин - “Хьюндай старекс” 2006 оноос өмнөх суудлын болон ачааны зориулалттай бага оворын автобус

Код: АА2316PU

Захиалах

“Хьюндай старекс” 2006 оноос өмнөх суудлын болон ачааны зориулалттай бага оворын автобус

Үнэ : 6000₮

Тухайн бүтээгдэхүүний шүүх элемент нь ХБНГУлсын HV брендийн цаасаар стандарт нормын дагуу үйлдвэрлэгдсэн