Бүтээгдэхүүн - Ачааны болон хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл - Бонга 1,5 тн G2 KIA

Код: АА1815

Захиалгын хуудас

Бүтээгдэхүүний нэр : Бонга 1,5 тн G2 KIA ₮
Үнэ : 4000₮

Тухайн захиалга нь нийг үнийн дүнгийн 50 хувиас доошгүй хэмжээг урьдчилан төлсөнөөр баталгаажих бөгөөд Улаанбаатар хотын төв хэсэгт үнэ төлбөргүй хүргэж өгнө.

Хөдөө орон нутагийн захиалгыг УБ хот доторх тээвэрлэлтийг үнэ төлбөргүй хүргэж өгөх бөгөөд хот хоорондын тээвэрлэлтийн төлбөрийг тухайн орон нутагийн тээврийн тариц, зардлаас хамаарах бөгөөд захиалагч нь өөрөө хариуцах боломжтой.

Жич:

  • Нийт захиалгын үнийн дүн нь 50 000 төгрөгөөс дээш болсон тохиолдолд Улаанбаатар хотын төв хэсэгт эсвэл УБ хотын техникийн захуудад / Даа хүрээ, Өгөөмөр, Сутай буянт, Таван шар – Сонсоголон яьах замын сэлбэгийн төвүүд / захиалгыг үнэ төлбөргүй хүргэж өгнө.
  • Хэрэв захиалгын үнийн дүн нь 50 000 төгрөгөөс доош тохиолдолд УБ хотын төв хэсэгт 5 000 төгрөг, хотын зах хэсгүүдэд 8 000 төгрөг.