Е - Каталог - AA3250

Бүтээгдэхүүний код: AA3250
Бүтээгдэхүүний төрөл: АГААР ШҮҮГЧ
Гадар диаметр: 330 ММ
Дотор диаметр: 211 ММ
Өндөр: 386 ММ
Нүхний диаметр: 20ММ
Чанарын гэрчилгээ: MNS ISO 5011
Үндсэн код: CATERPILLAR 61-2506
Гадар диаметр: 330 ММ
Дотор диаметр: 211 ММ
Өндөр: 386 ММ
Нүхний диаметр: 20ММ
Чанарын гэрчилгээ: MNS ISO 5011
Үндсэн код: CATERPILLAR 61-2506
Машины төрөл Үйлдвэр Модел
Хөнгөн тэрэг Хова AZ-352118
Хүнд тэрэг Хүнд хова AZ-352118